Thank you for your donation!
We appreciate that very much.
Don’t forget to subscribe to the Bart & Trix channel.
Every Friday a new video/drawing and will be for sale in the shop!

Greetings Bart & Trix!

Bedankt voor uw donatie!
Dat stellen wij zeer op prijs.
Vergeet niet te abonneren op het Bart & Trix YouTube channel.
Elke vrijdag een nieuwe video / tekening en zal in de winkel te koop zijn!

Met vriendelijke groet, Bart & Trix!